SEPTIFOS Vigor - biologický aktivátor-baktérie do žumpy, septiku a ČOV aktivujú čistiaci proces už do 6 hodín od aplikácie.

 

Čistiarne odpadových vôd

Prečo pridávať baktérie do ČOV?

  • rýchlejší začiatok čistiaceho procesu v nových ČOV
  • obnovenie činnosti u nepoužívaných ČOV
  • odstránenie zápachu

Baktérie do ČOV je potrebné pridať aj pri narušení správnej čistiacej funkcie ČOV, kedy dochádza ku vzniku zápachu a nedostatočnému čisteniu odpadovej vody.

Žumpy, septiky

Prečo pridávať baktérie do žumpy, septiku?

  • odstránenie zápachu
  • zníženie frekvencie vyťahovania žumpy, septiku
  • bezproblémová činnosť žumpy, septiku

Pri pravidelnom používaní je čistiaci proces aktívne udržiavaný, odpadový systém funguje optimálne a preto:

 

  • nevzniká zápach,
  • potrubie sa neupcháva.

 

Oficiálna stránka produktu Septifos Vigor

Spoločnosť BIOS Zvarik je oficiálnym a výhradným distribútorom Septifosu pre SR